ARTUR CHMIELEWSKI -- książka

ARTUR CHMIELEWSKI „Achromatopsja”

„— Ty pierdolony szczurożerco! — potężna postać odrywa się od konturu wypalonej ściany i rusza w kierunku kłębka łachmanów konwulsyjnie kopiącego brudny śnieg. Gdyby nie szkło maski przeciwgazowej, odbijające blade, zimne światło szarego nieba, można by pomyśleć, że to jakieś oszalałe zwierzę wije się pod stertą starych szmat.”

3882 odsłon Wrzesień 23, 2014  
MAREK LENARCIK -- opowiadanie

"Rzu­ci­łem kor­po­ra­cyj­ną nudę na rzecz wiel­kiej nie­wia­do­mej."

„Zro­zu­mia­łem, co miał na myśli. Niby ży­je­my w wol­nych, de­mo­kra­tycz­nych kra­jach. Niby mo­że­my stu­dio­wać to, co chce­my. Niby mo­że­my wy­brać ka­rie­rę w in­te­re­su­ją­cym nas za­wo­dzie. A mimo to ży­je­my w kul­tu­rze współ­cze­sne­go nie­wol­nic­twa. Sprze­da­je­my swoją wol­ność za co­mie­sięcz­ne wy­na­gro­dze­nie.
Ku­pu­je­my domy i sa­mo­cho­dy na kre­dyt, który znie­wa­la nas jesz­cze bar­dziej. Raz pod­łą­cze­ni do sys­te­mu nie mo­że­my się odłą­czyć.”

1649 odsłon Kwiecień 8, 2014  
Tomasz A. Morris książka

"W alkoholiźmie nic nie jest proste"

„Chciałbym, żebyście dokładnie zdawali sobie sprawę z sytuacji, więc powtórzę: jest około trzeciej w nocy, ja tarabanię do drzwi i zrywam z łóżka niepełnosprawną kobietę, wreszcie otwiera, a tam ja: brudny, cuchnący, zarośnięty, w obydwu rękach po kilka reklamówek wypchanych browarem, zataczam się i bełkotliwie, acz nie bez pewnego tryumfu w głosie mówię:
Przyprowadziłem kotka…”

1890 odsłon Styczeń 24, 2014