Mateusz Wróbel

"Postrzegam ją jako kobietę, która wyraża sobą najgłębszą niewinność świata, zbrukaną rzeczywistością"

„Daleko jej było do demonizmu, za pomocą którego zaciągałaby mężczyzn do łóżka, by później z rozmysłem spychać ich na skraj rozpaczy. Była raczej jak dziwny, nieznany nikomu kwiat, wabiący swoją finezją, egzotycznym wyglądem i dotąd nieznaną swobodą bycia, tak obcą innym kobietom, którym przyszło przemierzać nocą labirynty ulicy Mariackiej.”

815 odsłon Styczeń 11, 2018  
Sławomir Shuty

SŁAWOMIR SHUTY — wywiad część I

Polski prozaik, fotograf i reżyser, laureat Paszportu Polityki w dziedzinie literatury za powieść Zwał, zdobywca kilku nagród filmowych. Współtwórca krakowskiego „Galeria T.A.M” — Sławomir Shuty — w szczerej rozmowie o literackich niewypałach i arcydziełach, przysłowiowej karierze w Warszawie i makiecie dla turystów, czyli już od dawna nie-królewskim Krakowie.

4705 odsłon Październik 31, 2014  
ARTUR CHMIELEWSKI -- książka

ARTUR CHMIELEWSKI „Achromatopsja”

„— Ty pierdolony szczurożerco! — potężna postać odrywa się od konturu wypalonej ściany i rusza w kierunku kłębka łachmanów konwulsyjnie kopiącego brudny śnieg. Gdyby nie szkło maski przeciwgazowej, odbijające blade, zimne światło szarego nieba, można by pomyśleć, że to jakieś oszalałe zwierzę wije się pod stertą starych szmat.”

3519 odsłon Wrzesień 23, 2014  
MAREK LENARCIK -- opowiadanie

"Rzu­ci­łem kor­po­ra­cyj­ną nudę na rzecz wiel­kiej nie­wia­do­mej."

„Zro­zu­mia­łem, co miał na myśli. Niby ży­je­my w wol­nych, de­mo­kra­tycz­nych kra­jach. Niby mo­że­my stu­dio­wać to, co chce­my. Niby mo­że­my wy­brać ka­rie­rę w in­te­re­su­ją­cym nas za­wo­dzie. A mimo to ży­je­my w kul­tu­rze współ­cze­sne­go nie­wol­nic­twa. Sprze­da­je­my swoją wol­ność za co­mie­sięcz­ne wy­na­gro­dze­nie.
Ku­pu­je­my domy i sa­mo­cho­dy na kre­dyt, który znie­wa­la nas jesz­cze bar­dziej. Raz pod­łą­cze­ni do sys­te­mu nie mo­że­my się odłą­czyć.”

1433 odsłon Kwiecień 8, 2014  
Tomasz A. Morris książka

"W alkoholiźmie nic nie jest proste"

„Chciałbym, żebyście dokładnie zdawali sobie sprawę z sytuacji, więc powtórzę: jest około trzeciej w nocy, ja tarabanię do drzwi i zrywam z łóżka niepełnosprawną kobietę, wreszcie otwiera, a tam ja: brudny, cuchnący, zarośnięty, w obydwu rękach po kilka reklamówek wypchanych browarem, zataczam się i bełkotliwie, acz nie bez pewnego tryumfu w głosie mówię:
Przyprowadziłem kotka…”

1689 odsłon Styczeń 24, 2014