Oto ostatnia część filmu dokumentalnego ze słynnego cyklu Zeitgeist, w reżyserii Petera Josepha, koncentrująca uwagę na społecznych uwarunkowaniach i zachowaniach człowieka. Film składa się z czterech części. Każda z nich zawiera wywiad ze specjalistą oraz narrację do animacji i dokumentalnych materiałów filmowych. Na koniec autor oddaje głos przedstawicielom Projektu Venus.
Zlokalizowany na terenach centralnej Florydy w USA, składający się z dziesięciu budynków rozmieszczonych na powierzchni dwudziestu pięciu akrów i zaprojektowanych przez Jacquesa Fresco — jest jednocześnie centrum edukacyjnym i „miastem przyszłości”, zbudowanym zgodnie z założeniami tzw. „ekonomii zasobów naturalnych”. Centrum edukacyjne Venus głosi, że najważniejszym celem człowieka powinno być dążenie do rozwoju i edukowania społeczeństwa w kierunku globalnej, naturalnej i odnawialnej ekonomii zasobów naturalnych.
…………
Film rozpoczyna się narracją Jacque’a Fresco (założyciela „Projektu Venus”) do krótkich animowanych sekwencji. Opisuje on swoje młodociane życie i przerwanie publicznej edukacji w wieku 14 lat, by oddać się z własnej woli badaniom naukowym. Fresco odmówił złożenia przysięgi na wierność fladze Stanów Zjednoczonych, argumentując sprzeciw tym, iż Ameryka zawdzięcza swoje osiągnięcia innym kulturom, innym narodom i że raczej złożyłbym przysięgę na wierność Ziemi i wszystkim jej mieszkańcom. Fresco porównuje sytuację z czasu wielkiego kryzysu i II wojny światowej, koncentrując się na paraliżu produkcji w czasach pokoju z przyczyn ekonomicznych i możliwości rozwoju produkcji nawet w czasie wojny, pod warunkiem rozsądnego podziału zasobów. Fresco wzywa do zakończenia panującego modelu gospodarczego dla społeczeństwa, który jego zdaniem nie pozwala na inteligentne i efektywne wykorzystanie istniejących zasobów Ziemi. — Wikipedia
…………
19.02.2014 | Więcej: Zeitgeist Polska FB

ZEITGEIST 3 — Moving forward
3 votes, 4.00 avg. rating (82% score)

..........................................................
EPRAWDA — włącz newsletter | wynajmij redaktora
Jeden komentarz

Co o tym sądzisz?

Komentarz może nie być widoczny od razu.
Prosimy poczekać cierpliwie na moderację.
Obrażliwe wypowiedzi będą usuwane.